Deyimlerin anlamlarıarama
     3000 deyim ve anlamı


Kozunu paylaşmak


Aradaki anlaşmazlığı zora başvurarak, üstün olan güce dayandırarak çözümlemek, sona erdirmek."Onunla kozunu paylaşmaya can atıyordu."